Nyheder

Åbningstider:

1.April til 1.November
Onsdage 16:00 - 20:00
April, maj, september og oktober
Lørdage 10:00 - 16:00
Juni, juli, august
Lørdage 09:00 - 15:00
Se aktivitetskalenderen for præcise tider
Banens adresse:

Fårtoftvej 20
7950 Erslev


Se kortet herunder..
Træningsregler:
 1. Indskrivning i klubhus og forevisning af gyldig licens, inden træning.
 2. For fremmedkører punkt 1 + betaling af fremmedkører gebyr på kr. 100,- inden træning.
 3. Der skal være flagposter på de anviste hop (se skitsetegning i klubhuset og på banen) under træningen ellers afbrydes denne.
 4. Flagposter bemandes af kørere/hjælpere.
 5. Fremmedkørergebyr refunderes ikke pga. manglende flagposter.
 6. Træningslederen vurderer hvordan træningen opdeles på dagen.
 7. Alle skal overholde MMCK´s gældende støjkrav.
 8. Alle skal overholde MMCK´s regler for træning, ellers kan det medføre bortvisning.
  Se banetegning / Flagposter

  Vejret på banen...


Vis stort kort

Tur på banen til klubmesterskab 2013

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer