Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Morsø Moto Cross Klub den 24. februar 2022
på Gullerup Strand kro kl. 18.00

Klubben er efterfølgende vært ved spisning. (Tilmelding nødvendigt)

Tilmeldingen senest mandag den 22. februar kl. 20. på mail til formand.mmck@gmail.com  Generalforsamlingen er uden Børn.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgenes beretninger

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg/udpegning af kernegruppe til alle udvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Kasper Hedegaard- modtager ikke genvalg

b. Rasmus Thomsen – modtager ikke genvalg

Kasper og Rasmus har begge været indkaldt til bestyrelsen som suppleant for to afgående medlemmer.

9. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
10. Valg af 2. suppleant til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Eventuelt


HUSK - man skal have betalt kontingent for at kunne stemme på generalforsamlingen. Har du problemer med at betale via hjemmesiden kan du kontakte Klaus Kristensen på tlf. 22444048 efter 16.00 eller mail dinmmck@gmail.com

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan sendes til formand.mmck@gmail.com

 

 

Instagram
Vi takker vore sponsorer